بخش نفت و گاز شرکت راهبرد انرژی شامل بخشهای مهندسی زیر می باشد:

 • بخش مهندسی فرآیند
 • بخش مهندسی لوله کشی و مدلسازی
 • بخش مهندسی خطوط لوله خشکی و دریا
 • بخش مهندسی تجهیزات ثابت
 • بخش مهندسی تجهیزات دوار
 • بخش مهندسی تجهیزات پکیج
 • بخش مهندسی سیویل و سازههای دریایی و خشکی
 • بخش مهندسیHSE
 • بخش مهندسی برق
 • بخش مهندسی کنترل و ابزار دقیق

بخشهای مهندسی مذکور با همکاری یکدیگر به همراه تیم مهندسی پروژه، پروژه های نفت و گازی را اجرا می نمائید.

ارائه خدمات مهندسی در بخشهای ذیل صورت میپذیرد:

 • تاسیسات فرآورش نفت خام
 • گردآوری و فشرده سازی گاز
 • شیرین سازی گاز
 • تاسیسات جانبی
 • غنی سازی گازهای اسیدی
 • واحد بازیابی گوگرد
 • خطوط لوله گاز و نفت خشکی و دریا
 • کابلهای زیر دریایی
 • تاسیسات فرآورش نفت و گاز در دریا
 • سازه های دریایی

بخش مهندسی شرکت راهبرد انرژی شامل 70 مهندس مجرب می باشد و توانایی ارایه خدمات مهندسی ذیل را دارا می باشد:

 • طراحی مفهومی
 • مهندسی پایه
 • مهندسی طراحی FEED
 • طراحی تفصیلی
 • مهندسی خرید