انجام مطالعات ساز و کار توسعه پاک به صورت مشارکت در سود

از دیگر خدمات شرکت راهبرد انرژی، انجام کامل مطالعات ساز و کار توسعه پاک و مشاوره‌های مربوط به آن است. در این خصوص شركت راهبرد انرژی با امكان حمايت مالي از انجام ساز و کار­ توسعه پاك یک پروژه، نه تنها در پروژه­ هاي بزرگ مقياس، بلكه براي پروژه‌هایی در مقياس کوچک و متوسط نيز با ارائه راهكارهاي لازم و سودمند، مشاوره و خدمت­ رساني می­كند.

امکان سنجی مطالعات ساز و کار توسعه پاک

شركت راهبرد انرژي قبل از اجرای طرح به منظور تصمیم گيري مناسب تمامي جوانب پروژه، از جمله آنالیزهاي مالی را به منظور بررسي و امكان استفاده از مكانيزم توسعه پاک مورد ارزيابي قرار مي­دهد.

ارائه خدمات مشاوره ساز و کار توسعه پاک

شركت راهبرد انرژي کلیه خدمات قابل ارایه را در قالب عقد قرارداد خدمات مهندسی و مشاوره مطابق با نیاز مدیران و صنایع در پروژه های ساز و کار­ توسعه پاك ارائه می‌‌دهد.

 

ارائه خدمات پس از ثبت

تیم کارشناسان ناظر شركت راهبرد انرژي، با تکیه بر تجارب خود، پس از ثبت پروژه کلیه خدمات مربوط به تهیه گزارش پایش و صحه ­گذاری آن اعم از مذاکرات عقد قرارداد با نهاد عملیاتی منتخب، تهیه گزارشات مربوطه و بررسی ملزومات پایش را به کارفرمایان خود جهت صدور گواهی کاهش انتشار و فروش آن در بازارهای بین­ المللی کربن ارایه می­دهد.