تهران، خیابان ولیعصر ، نرسیده به نیایش ، کوچه ناصری ، پلاک 1

تلفن: 88206889 - 88206890 (21 98+)

 فاکس: 88661939 (21 98+)

کدپستی: 1434954145