تهران، خیابان ولیعصر ، بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر) ، خیابان شهید ناصری ، پلاک 1

تلفن: 88206889 - 88651491 (21 98+)

 فاکس: 88661939 (21 98+)

کدپستی: 1968613496