ورود به سايت

CDM Projects

Namarestagh 1&2 HPP CDM Project

 

Project:  

  Namarestagh 1&2 HPP CDM Project

Client:     Iran Water & Power Resources Development Co.
Consultant:     Rahbord Energy & Sazehpardazi Iran Joint Venture
Project Location:     Amol / Mazandaran
Capacity:     32 MW / 98 GWh
Technical Category:     Hydropower Plants (Large Scale)
Services Performed: